เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืน สินค้า

ลูกค้าต้องแจ้งกลับมาทางบริษัทภาย 7 วันหลังได้รับสินค้า ถ้าหลังจากนั้น ทางเราขอไม่รับผิดชอบทุกกรณี โดยแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่  Line id : @callalike

ในการส่งสินค้ากลับมานี้จะต้องมีการตรวจสอบสินค้าก่อนว่าได้ชำรุดหรือผิดแบบตามที่ลูกค้าแจ้งมาไว้หรือไม่ เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งกลับไปบอกว่าสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ไหมภายใน 7 วัน

กรณีสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าประมาณ 15-20 วัน นับจากวันที่มีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้

กรณีคืนเงินจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ทางเราได้รับสินค้าถึงโกดังและเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบว่าสามารถคืนเงินได้

 แต่ถ้าหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าไม่ชำรุดหรือผิดแบบ ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ จะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ ทางเราขออนุญาตส่งสินค้ากลับคืนให้ลูกค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ โดยค่าขนส่งสินค้าคืน ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ลูกค้าต้องจ่ายค่าขนส่งเองทั้งค่าขนส่งสินค้ากลับโกดัง และค่าขนส่งจากโกดังไปสู่ลูกค้า

 

หมายเหตุ : สินค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ในกรณีที่สินค้าชำรุด สินค้าผิดสี ผิดไซส์ ผิดรุ่น จากที่สั่งเข้ามาเท่านั้น โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมกับตอนได้รับสินค้า และจะต้องมีรูปถ่ายสินค้า ใบออเดอร์สินค้าหรือหน้าซองพัสดุเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยัน 

ภาพถ่ายและวีดีโอใช้เพื่อการโฆษณา  สินค้าจริงอาจจะมีความแตกต่างบ้าง เนื่องจากแสง มุม การถ่ายภาพ ให้ดูสวยงาม ควรพิจารณาให้ดีก่อนสั่งซื้อสินค้า