การเปลี่ยนสินค้า

- สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดเดิมได้

- สามารถเปลี่ยนประเภทสินค้าได้

                         โดยสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนประเภทต้องมีราคาสูงกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิม เช่น ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นกระเป๋าราคา 500 บาท  แต่สินค้าชำรุดสายขาด ลูกค้าไม่ต้องการรับสินค้าแบบเดิม ต้องการเปลี่ยนเป็นรองเท้า สามารถเปลี่ยนได้แต่รองเท้าต้องมีราคาสูงกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท ซึ่งราคาส่วนต่างลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายเอง เป็นต้น

 

หมายเหตุ : ภาพถ่ายและวีดีโอใช้เพื่อการโฆษณา  สินค้าจริงอาจจะมีความแตกต่างบ้าง เนื่องจากแสง มุม การถ่ายภาพ ให้ดูสวยงาม ควรพิจารณาให้ดีก่อนสั่งซื้อสินค้า

สินค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ในกรณีที่สินค้าชำรุด สินค้าผิดสี ผิดไซส์ ผิดรุ่น จากที่สั่งเข้ามาเท่านั้น โดยจะต้องมีรูปถ่ายสินค้า และข้อมูลการสั่งซื้อเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยัน